Aile Danışmanlığı Ankara

Aile Danışmanlığı Ankara

Aile Danışmanlığı Ankara dahil olmak üzere, her noktada ilgi gören bir hizmettir. Aile danışmanı aile üyelerinin birbirleri arasındaki ilişkilere, karşılaştıkları sorunlara ve bu sorunların çözümüne odaklanan profesyoneldir. Zihinsel ve duygusal sorunların çözümünü hedefleyen, aileye danışmanlık hizmeti sunan kişidir.

Aile danışmanlığı Ankara yalnızca aile bireylerine yönelik bir hizmettir. Oturumlara genellikle anne, baba, çocuklar ve diğer aile üyeleri katılır. Danışman, aile içindeki rollerin ve sorumlulukların anlaşılmasını destekler ve aile içindeki çatışma konularının belirlenmesine yardımcı olur. Bireyler arasındaki etkileşimde ortaya çıkan sorunları açığa çıkaran danışman, aynı zamanda aile bireylerine bu sorunlarla ilgili farkındalık kazandırır.

Aile Danışmanlığı Nedir?

Ankara Aile danışmanları aile üyeleri arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan sorunları belirleyen ve bireylerin bu sorunlarla ilgili farkındalık kazanmalarını sağlayan profesyonellerdir. Bu süreçte danışman,

 • Her aile üyesinin birbirini saygıyla dinleyip anlamasına
 • Bireyler arasındaki görüş ayrılıklarının farkında olunmasına
 • Bireylerin sorunları açıkça konuşmasına
 • Duygu ve düşüncelerin net bir şekilde ifade edilmesine
 • Kırıcı ya da incitici davranışlardan kaçınılmasına
 • Değerlerin açık şekilde kabul edilmesine
 • Beklentilerin açık bir şekilde ifade edilmesine yardımcı olur

Aile danışmanlığı bireyi tek başına değil, aile içinde ele aldığı için diğer psikoterapi ekollerinden ayrılır. Bütüncül yaklaşımla tüm aile değerlendirildiği için sonuca daha etkili şekilde ulaşılabilir. Bu nedenle ortaya çıkan veya çıkabilecek sorunlar bireysel olarak değil, ailesel olarak değerlendirilir.

Aile Danışmanlığı Nasıl Yapılır?

Ankara Aile danışmanlığı seansları bireylerin tek başına değil, tüm aile bireylerini içerecek şekilde gerçekleştirilir. Hatta olası durumlarda, aileyi dışardan etkileyen büyükanne ya da büyükbaba gibi akrabaların görüşleri de dikkate alınır. Bu sayede sorunlu bireyin değil, ailenin bütünsel yaklaşım içinde ele alınması sağlanır.

Aile danışmanlığının temel amac; aile içinde yaşanan sorunlar, ölüm, kronik hastalıklar, ayrılık, boşanma gibi durumlarda bireylere psikolojik destek sunmaktır. Bu bağlamda işlenen konu açık ve nettir. Aile bireylerinin yaşadıkları sorunların çözümüne odaklanarak, kişiler arasındaki olumlu davranışları teşvik eder. Belirgin ve esnek sınırlar çizilerek, ailenin daha sağlıklı bir yaşam sürmesine destek olunur.

Aile terapisinde hasta olan birey değil, tüm aile ele alındığı için bütüncül bir yaklaşım benimsenir ve aileye daha sağlıklı bir yaşam alanı sunulur. Oluşan sorunların kökeni ve çözümü konusunda farkındalık yaratılarak, bireylerin problem çözme becerileri güçlendirilir. Aile üyeleri arasındaki patolojik durumlar değerlendirilir ve ilişkilerdeki sorunlar ortaya çıkarılarak diğer üyelerin de bu sorunları fark etmelerine yardımcı olunur. Böylece bireysel ve ailesel yaklaşımla olumsuz durumlar daha sağlıklı bir duruma dönüştürülmeye çalışılır. Genel olarak aile danışmanlığı nasıl yapılır böylece açıklanabilir.

Aile Danışmanlığı Ankara
Aile Danışmanlığı Ankara

Ankara Aile Danışmanlığı Ne İş Yapar?

Aile danışmanları aile içinde ortaya çıkan sorunlara odaklanarak, gerektiğinde tüm aile üyelerinin katılımıyla çözüm arayan uzmanlardır. Sorunlara bütüncül bir bakış açısı getirerek, roller, kurallar ve problem çözme becerilerini kazandırmayı hedefler.

Danışmanlık sürecinde, aile bireylerine çeşitli testler uygulanır ve sonuçları değerlendirilir. Problem tespiti ardından kişilerin algısı ve farkındalığına kapsamında yaklaşık 5-10 seans alan danışmanlık hizmetleri sağlanır. Bu sayede her bireye sağlıklı bir ruh hali kazandırılarak, aile çatısı altında huzurlu bir yaşam becerisi kazandırılır.

Aile sorunları önemli olduğu için aile danışmanlığı alacak kişinin bu konuda uzman olmasına dikkat edilmelidir. Aile danışmanlığı eğitimi Yüksek lisans veya aile danışmanlığı alanında özel eğitimlerle elde edilmiş belgelere sahip olması önemlidir.

İlişki ve evliliklerde saygı, sevgi, güven, arzu gibi temel faktörlerin dengeli bir şekilde sürdürülmesi önemlidir. Çiftlerin duygusal beklentilerinin karşılanamaması zaman zaman sorunlara neden olabilir. Farklı fizyolojik ve psikolojik yapıya sahip olan kadın ve erkek arasındaki ilişkilerde kültürel ve sosyal faktörlerle birleştiğinde çatışmalar ortaya çıkabilir.

Aile ve Çift Danışmanlığı bireylerin yaşam dönemlerindeki önemli olayları anlamalarına ve bu olayların ilişkilerine yansımalarını değerlendirmelerine odaklanır. Seanslarda çiftlerin kişisel beklentileri anlaşılır, alternatif düşünme ve yaşam kalitesini artırma hedefleri belirlenir. Kadın ve erkek rollerinin ayrışmasını sağlamak, problemlerle baş etme becerilerini artırmak ve çiftler arasında denge, empati ve güçlü iletişim kurabilmek amaçlanır. Bu süreçle çiftlerin bağları güçlenir ve iletişimleri artar.

Ankara Aile Danışmanı Hangi Alanlarda Çalışır?

Aile danışmanlığı alanları oldukça geniş bir konuyu kapsamaktadır. Genel anlamda bu konuda şu gibi durumlarda terapiler yapılabilmektedir:

 • Aile İçi Anlaşmazlıklar
 • Boşanma Sonrası Psikolojik Destek ve Rehabilitasyon
 • Çiftler Arasında Uzlaşma Sorunları
 • Duygusal Boşluklar ve İhtiyaçlar
 • Evlilik Hazırlığı ve Evlilik Öncesi Danışmanlık
 • Evlilikte İletişim Zorlukları
 • İş ve Özel Hayat Dengesi
 • İlişkisel Temel İhtiyaçların Karşılanması
 • Çiftler Arasındaki İletişim Zorlukları
 • Aile İçinde Sorun Çözme Stratejileri
 • Sadakatsizlik ve İhanet Meseleleri
 • Boşanma Süreci ve Çocukların Durumu

Bu bakımdan aile danışmanlığı kimlere yapılabilir pek çok kişiyi içerisine almaktadır. Sadece Aile danışmanlığı değil, Aile ve Evlilik Danışmanlığı Ankara için de bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Aile Danışmanı Ankara Psikolog Görevi Görür Mü?

Ailenin temel bir topluluk ve yönetim biçimi olarak kabul edilmesi durumunda, aile üyelerini olumsuz etkileyen davranış kalıpları ortaya çıktığında destek arayışı doğar. Aile danışmanlarının sunduğu danışmanlık hizmeti sadece bireye değil, tüm aile üyelerine yöneliktir. Aile danışmanlığı çözüm odaklı, erişilebilir ve aileye özel olarak planlanmış danışmanlık hizmeti sunarak bu noktada görev alır.

Aile danışmanları evlilik öncesi veya sonrasında depresyon, kaygı, evlilik sorunları, bireysel psikolojik sorunlar ve ebeveyn-çocuk ilişkisi bağlamında ortaya çıkan, ancak bunlarla sınırlı olmayan önemli ve ciddi sorunları ele alırlar. Yapılan pek çok araştırma aile danışmanlığının ergenlik çağında madde bağımlılığı, obezite, depresyon, alkol bağımlılığı, aile içi şiddet, zihinsel ve duygusal sağlık bozuklukları gibi sorunların çözümünde başarılı olduğunu göstermiştir.

Danışanlar, aile danışmanlığı hizmeti başlangıç aşamalarında zorluk yaşasalar da, zamanla terapi seanslarına uyum sağlarlar ve ilerleme kaydetmeye başlar. Ayrıca aile danışmanlığı alan bireyler yalnızca zihinsel ve duygusal açıdan değil, aynı zamanda fiziksel olarak da yeni bir yaşama adım atmaktadır.

Aile terapisi alan bireylerin üçte dördü, evliliklerindeki sorunlarla daha etkili bir şekilde başa çıkmayı öğrenir.  Bu süreçte ebeveyn-çocuk ilişkilerine odaklanıldığında bundan yararlanan ailelerde çocukların sosyal ilişkilerinde ve başarı seviyelerinde ciddi bir artış gözlemlenmiştir.

Gün içinde büyük bir kısmını iş yerlerinde geçiren bireylerin iş verimliliği zaman içinde düşerken, insan ilişkilerinde zayıflama eğilimindedir. Ancak aile danışmanı tarafından desteklenen bireyler, iş ilişkilerinde, iş yaşantısında, toplumla uyum içinde yaşama ve sosyalleşme gibi aile sınırlarını aşan konularda gelişme gösterir ve daha mutlu bir yaşam sürer.

Ankara Aile Danışmanlığı Ücretleri

Aile danışmanlığı fiyatları başvuran çiftlere göre özel olarak belirlenmektedir. Başvuru ardından genel anlamda taraflar dinlenmekte, böylece bir terapi planı çıkartılmaktadır. Fiyatlar da bu esnada genel anlamda belirlenmektedir. Ancak kaç seans yapıldığı, çiftlerin beklentilerine göre terapiye göre değişmektedir.

Aile Danışmanından Nasıl Destek Alınır?

Anila Çelik Aile danışmanı desteği almak bunu isteyen her çift için oldukça kolaydır. Bunlardan yararlanabilmek için öncelikle alanında uzman olarak bu hizmetleri veren bir terapist ile iletişime geçmek gerekir.

Kişiler bundan sonra ne istediklerini, neye gereksinim duyduklarını terapiste aktarır. Bu kapsamda neler yapılabileceğine ilişkin fikir alışverişleri gerçekleştirilir. Ayrıca kişiler istedikleri soruları da bu esnada danışabilir. Fiyatlar da bu süreçte belirlenir.