Aile Danışmanlığı Ankara Nedir?

Aile danışmanlığı nedir? Aile danışmanı ne yapar?
Aile danışmanlığı nedir?

Aile Danışmanlığı Ankara Nedir?

İnsan sosyal bir varlıktır. Asırlardır bu varlığını topluluklar halinde yaşayarak sürdürmüştür. Bunun için de iletişime ihtiyaç duymuştur. Geçmişten günümüze insanlar iletişim kurmak için farklı araç ve teknikler kullanmışlardır. Dumanla haberleşmeden başlayıp günümüz teknolojisine gelinceye kadar birçok iletişim yolu bulunmuştur. İletişim nedir peki? Sadece karşımızdaki kişiye bir şeyler aktarmaktır mıdır iletişim dediğimiz şey? Bu kadar kolay olsaydı eğer bunca anlaşmazlıklar, kutuplaşmalar olmazdı deyişinizi duyar gibiyim. İletişim, karşımızdakine bilgi aktarmanın yanında duygu ve düşüncelerimizi de her türlü yolla iletmektir.

Aile Danışmanlığının Amaçları Nedir?

Aile ise toplumun en küçük parçasıdır. Toplumu lezzetli bir pasta olarak düşünürsek; pastanın içine konulan her bir malzeme ailelerdir. Malzemeler ne kadar taze, bozulmamış olursa pasta o kadar lezzetli olur. Aile danışmanlığı, bütünsel olarak pastanın hep lezzetli kalmasını amaçlar. Özel de ise malzemelerin tazeliğini korumasını yıpranmamasını amaçlar. Özetle aile danışmanlığı, ailedeki tüm bireylerin katılacağı gibi birkaçının da katılımıyla ailedeki; sorunların çözümünde kişilerin daha kaliteli ve sağlıklı iletişim kurmalarını sağlamak; rollerini, sınırlarını belirlemek; dengeye ulaşmasına yardımcı olmak; problem çözme becerileri kazandırmak gibi amaçlarla bütünleşen bir danışmanlık şeklidir.

Aile Danışmanlığı Neye Odaklanır?

Bireysel danışmanlıktan farklı olarak odak noktası aileyi oluşturan bireylerin içsel sorunlarını irdelemek değil, bireyler arasındaki ilişkidir.  Aile danışmanlığı ailenin tüm üyelerine otantik bir biçimde aynı mesajı verir. Danışmanlık aile içinde bireyin değişimi değil, ailenin yapısı ve aile içindeki bireylerin birbirleriyle olan iletişim biçimlerini değiştirmektir. Danışmanlık süresince aile üyelerinin bir takım ödevleri olacaktır. Bunlar danışman tarafından herhangi bir seans sonunda belirlenip, üyelerden bir sonraki seansa kadar yapmalarını istediği süreç için gerekenlerdir.

Ankara Aile Danışmanlığı Hizmetine Hangi Durumlarda Başvurulmalıdır?

 1. İletişim sorunları
 2. Aile ortamında yaşanan huzursuzluk ve gerilimler
 3. Çocuk, anne- baba ilişkisindeki problemler
 4. Çocuk ya da ergende görülen uyum sorunları
 5. Alkol- madde- internet vb. bağımlılıklar
 6. Depresyon
 7. Boşanma süreci (boşanma öncesi-boşanma sonrası)
 8. Cinsel sorunlar
 9. Aile içi şiddet
 10. Evlilikte sadakatsizlik (aldatma) olması
 11. Ailede sorumluluk almayan bireylerin varlığı
 12. Ailede stres faktörlerinin varlığı (Aile bireylerindeki ciddi sağlık problemleri, iflas, şehir/ ülke değiştirme, ölüm, ayrılık, gurbet sorunları vs.)
 13. Evlilikte kıskançlık
 14. Ailede sık küsme ve aşağılamaya başvurma
 15. Aile bireylerinin birbirini suçlama alışkanlığı
 16. Ekonomik kriz
 17. Annenin gebeliği ya da doğum yapması ile başlayan süreçler

Similar Posts