Sürekli depresif ruh hali neden olur?

Sürekli depresif ruh hali neden olur?
Sürekli depresif ruh hali neden olur?

Ani duygu değişimleri belirtileri yaygın görülen psikiyatrik bozukluklar arasında yer almaktadır. Geçmiş zamanlarda duygulanım bozuklukları olarak adlandırılan bu bozukluklar duygulanım ve duygudurum kelimelerinin farklı anlamlara geldiği fark edildikten sonra daha uygun bir terim olarak duygudurum kullanılmaya başlanmıştır.

Duygulanım kişinin anılara, gelişen olaylara ve fikirlere karşı duygusal tepkiler verme durumunu ifade etmektedir. Bu bakımdan öfke, mutluluk, üzüntü gibi duygusal geri dönüşleri kapsayabilmektedir. Bu duygular genellikle söz, jest ve mimikler aracılığıyla gözlemlenerek anlık olarak dışa vurulmaktadır.

Duygudurum ise kişinin belli bir süre boyunca belirli bir duygulanım içinde kalma durumunu ifade etmektedir. Bu durum genellikle başkaları tarafından fark edilebilir veya kişi tarafından kendi hisleriyle uyumlu şekilde açıklanabilmektedir. Ani duygu değişimleri belirtileri sık rastlanan ve kalıcı bir durumdur.

Sürekli Depresif Hal Neden Olur?

Duygudurum bozukluğu neden olur birçok etkenden kaynaklanabilmekte olup temel olarak bu nedenler biyolojik ve psikososyal olarak ikiye ayrılabilmektedir. Bu etkenler tek başına veya birbirlerini etkileyerek hastalığın ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Biyolojik nedenler arasında şunlar sayılabilmektedir.

Biyolojik Aminler

Biyolojik aminler yani noradrenalin, dopamin ve serotonin gibi kimyasal maddeler, depresyon durumunda düşük seviyelerde bulunurken manide ise artış gösterebilmektedir.

Nöroendokrin Değişiklikler

Nöroendokrin değişiklikler hipotalamus, hipofiz, tiroid veya adrenal bezler arasındaki olumsuz durumlar sonucunda depresyon veya mani gibi duygudurum bozukluklarına neden olabilmektedir. Bazı hormonlar ve kimyasal maddeler bu durumları etkileyerek fizyolojik değişikliklere yol açabilmektedir. Bu değişiklikler ise psikolojik olarak gözlenebilir.

Kalıtımsal Sebepler

Kalıtımsal nedenler genetik yatkınlık veya aile öyküsü bulunması durumunda duygudurum bozukluklarının normal bireylerden daha sık görülme olasılığına yol açabilmektedir.

Kişisel Yatkınlık

Kişisel yatkınlık, huy ve karakter özellikleri ile duygudurum bozuklukları arasında ilişki kurulmasına neden olabilir. Duygudurum bozukluğu neden olur için verilebilecek yanıtlardan bir tanesidir.

Beyinde Yapısal Bozukluklar

Beyinde yapısal bozukluklar kan akımında azalma veya damarlarda genişleme gibi çeşitli değişikliklerle duygudurum bozukluklarına sebep olabilmektedir.

Uyku Bozuklukları

Uyku bozuklukları REM uykusunda bozukluklar, delta uykusunun azalması veya uyku başlangıcının değişmesi, duygudurum bozukluklarına ve depresyona yatkınlığa yol açabilmektedir.

Biyolojik Beden Saati

Biyolojik beden saati döngüsel oluşu nedeniyle duygudurum bozukluklarını düzenleyen melatonin hormonunda yaşanan değişikliklerle ilişkilendirilebilir.

Bunun yanı sıra bir takım psikolojik duygudurum bozukluğu neden olur sebepleri de vardır. Çevresel stres, yaşamsal olaylar ve stresin duygudurum bozukluklarına neden olabileceği bilinmektedir. Kişinin yaşadığı kayıp ve ayrılıklar da bu nedenler arasında sayılabilir. Hastalık öncesi kişilik, obsesif kompulsif ve histrionik kişilik özelliklerine sahip kişilerde depresyon benzeri duygudurum bozuklukları gelişebilemktedir.

Bunun dışında psikanalitik kurama göre depresyonda bir sevgi eksikliği söz konusudur. Erken çocukluk döneminde anne-çocuk arasında kurulan sevgi bağının eksikliği bu duruma neden olabilmektedir. Bilişsel kurama göre, çocukluk dönemindeki deneyimler bazı temel bilişsel inanç ve düşüncelerin oluşmasına yol açabilmektedir. Bu bilişsel düşünceler yanlış veya hatalı işlenerek depresyon ortaya çıkabilmektedir.

Sürekli Depresif Ruh Hali Belirtileri

Duygu durum bozukluğu belirtisi birçok semptom göstererek ortaya çıkabilir ve bu belirtiler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Ne var ki temel olarak iki şekilde incelenebilmektedir. Bu belirtiler depresyon durumunda ortaya çıkanlar ve mani durumunda ortaya çıkanlar şeklinde sınıflandırılabilir. Depresyon Durumunda Ortaya Çıkan Duygudurum Bozukluğu Belirtileri şöyledir.

  • Kederli, üzgün ve çökmüş ruh durumu
  • Çarpıntı ve terleme durumları
  • Acı verici duygularda yükselme
  • İlgi ve istekte yaşanan düşmeler
  • Bireyin sosyal hayattan uzaklaşması
  • Bulantı ve kusma gibi durumlar
  • Hayattan ve geçmişte zevk aldığı şeylerden zevk alamama
  • Hareketlerde ve konuşmada yavaşlama

Ayrıca yorgunluk ve bitkinlik de yine duygu durum bozukluğu belirtisi arasında yerini almaktadır.

Sürekli Depresif Ruh Hali Tanısı Nasıl Konur?

Duygu durum bozukluğu belirtisi tanılarıuzman psikiyatrist ve psikologlar tarafından yapılmakta olup kişinin semptomlarının gözlemlendiği, tıbbi öyküsün dinlendiği klinik değerlendirme ile konulmaktadır. Bunun yanı sıra farklı ruh sağlığı taramaları, duygudurum bozukluğu testi ve tanı kriterlerinin karşılaştırılması tarzı metotlar da bu süreç esnasında yararlanılabilmektedir.

Majör Depresif Bozukluk

Majör Depresif Bozukluk durumunda duygu durum bozukluğu belirtisi en az iki haftalık süre boyunca semptomların beş ya da daha fazlasını göstermesi halinde tanı konulmaktadır. Bu beş belirti arasında mutlaka her gün ve gün boyu devam eden çökmüş ruh hali, istek ve ilgi azlığı, zevk alamama durumu yer almalıdır. Diğer belirtiler arasında kilo kaybı, uykusuzluk, yorgunluk, değersizlik hissi ve odaklanma problemleri yer alabilmektedir.

Sürekli depresif ruh hali neden olur?
Sürekli depresif ruh hali neden olur?

Bipolar Bozukluk

Bipolar Bozukluk durumunda manik atakların tanısı, en az bir hafta süre boyunca kontrol altına alınamayan duygudurumu döneminin yaşanması ve bozukluk semptomlarının üç ya da daha fazlasını göstermesi halinde konulabilir. Bu semptomlar arasında öz saygıda azalma, dikkat bozuklukları, aşırı konuşkan olma, uyku ihtiyacının azalması gibi belirtiler bulunmaktadır.

Sürekli Depresif Ruh Hali Nasıl Tedavi Edilir?

Ani durum değişimleri tedavisi kişinin semptomlarına, yaşına ve sağlık durumuna göre farklılık göstermektedir. Bu kapsamda fiziksel aktivite, sağlıklı ve düzenli beslenme, uyku düzeninin ve stres yönetiminin sağlanması gibi yaşam tarzı değişiklikleri de duygudurum bozukluğu tedavisine destek sağlayabilmektedir.

Duygudurum bozukluğu ciddi bir ruh sağlığı problemidir ve kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilmektedir. Böylece sosyal yaşantı, fiziksel ve psikolojik sağlık gibi konular üzerinde gözlemlenebilmektedir. Bu hastalık semptomları Ankara psikiyatristler ve psikologlar tarafından desteklenerek hafifletilebilmektedir. Bu nedenle duygudurum bozukluğu semptomları taşıdığınızı düşünüyorsanız, Ani durum değişimleri tedavisi için profesyonel yardım almak gerekmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Ağır Ruhsal Çöküntü Hastalığı Nedir?

Depresyon durumu devamlı üzüntü, karamsarlık ve mutsuzluk, herhangi bir şeyden zevk alamama tarzı ilgi kaybının meydana geldiği ruhsal çöküntü ile açıklanan duygudurum bozukluğu şeklinde açıklanmaktadır. Bu durumda kişilerde uyku ve iştah problemleri yanı sıra düşünme ve hafıza problemleri de gözlemlenmektedir. Ağır ruhsal çöküntü hastalığı nedir yanıtı da böylece verilebilmektedir.

Ruh Hali Sürekli Değişen İnsana Ne Denir?

Duygudurum bozukluğu, bireyin duygusal halini etkileyen bir akıl sağlığı problemidir. Bir kişinin uzun müddet aşırı coşkunluk, aşırı üzgünlük yahut her ikisini beraber tecrübe ettiği bir durumdur. Bu bozukluğun teşhisi, belirtilerin şiddeti ve süresi dikkate alınarak yapılmaktadır. Ruh hali sürekli değişen insana ne denir için cevap da böylece verilebilmektedir.

Kalıcı Depresif Bozukluk Ne Demek?

Distimi olarak da bilinen kalıcı depresif bozukluk, devamlı ve uzun süreli bir depresyon biçimidir. Normal günlük aktivitelere olan ilginizi kaybedebilir, umutsuz hissedebilir, üretkenlikten yoksun kalabilir ve genel bir yetersizlik hissiyle düşük özgüvene sahip olabilirsiniz. Bu durum hafif veya orta düzeyde olmasına rağmen uzun süre devam etmektedir.

Geçmeyen Depresyon Neden Olur?

Majör depresyon kişinin günlük hayatta aktivitelere olan ilgisini azaltarak hayatını büyük ölçüde etkileyen ve duygusal çöküntülere neden olan bir duygudurum bozukluğudur. Bu rahatsızlık hormonal dengesizliklerden kaynaklanabileceği gibi kalıtsal faktörlere de bağlı olabilmektedir. Bunun yanı sıra çevresel etkenlerin etkisiyle ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle majör depresyonun nedenlerini anlamak ve uygun tedavi seçeneklerini belirlemek oldukça önemlidir.

Similar Posts