Aile Terapisi Ankara

Aile Terapisi Ankara

Ankara Aile terapisi değişimi ve ilerlemeyi desteklemek amacıyla, aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkinin ele alındığı psikoterapinin bir branşıdır.

Bireylerin diğer insanlarla kurdukları ilişkiler, ruh sağlıkları ve duygusal tatmin açısından hayati öneme sahiptir. Özellikle ebeveynler, eşler ve çocuklar gibi kişilerle kurulan yakın ilişkilerde, bu rol daha belirgin hale gelir. Evlilik ilişkisi gibi bu yakın ilişkilerde, eşler zaman zaman anlaşmazlıklar, zorlu ve sıkıntılı zamanlar yaşayabilir.

Ankara Aile terapisi hedefi aile içinde ve çiftler arasında ortaya çıkan zorlukların ele alınması, çatışmaların çözülmesi ve tüm aile üyelerinin sağlıklı bir şekilde değişim ve gelişim geçirmesidir. Bu hem aile içindeki ilişkilerin düzenlenmesini hem de diğer insanlar ve durumlarla olan ilişkilerin düzenlenmesini içerir.

Ankara Aile Terapisi Kuramları

Günümüzde bu kapsamda olan kuramlar büyük ölçüde sistemik terapi yaklaşımından etkilenmiştir. Ayrıca, bilişsel davranışçı terapi ve psikodinamik yaklaşıma dayanan aile terapi yöntemleri de mevcuttur.

Aile terapisinin temel prensipleri 1930’lu yıllarda oluşmuştur. Aileyi merkeze alan sosyal çalışanlar ve çocuklarla çalışan psikanalistler, bu alanda öncü bir rol oynamış olup; Nathan Ackerman gibi uzmanlar da dahildir.

1950’lerde aile terapisi yükselişe geçmiştir. Bireysel terapiye alternatif arayan birçok psikiyatrist ve psikanalist, bu alana ilgiyi arttırmıştır. Virginia Satir, Murray Bowen ve Milton Erickson gibi öncü isimler, klinik hastalarla yapılan tek başına terapilerin uzun vadeli değişikliklere yol açmadığı sonucuna varmıştır.

Daha sonraki yıllarda aile terapisi gelişmeye devam etmiş ve yeni teknikler uygulanmaya başlanmıştır. Bu teknikler arasında yapısal aile terapisi, stratejik aile terapisi ve sistem dizimi yöntemleri öne çıkmaktadır. Aile ve Evlilik Danışmanlığı Ankara hizmetlerimiz kapsamında profesyonel destek vermekteyiz.

Aile terapisi nedir?

Ülkemizde aile ve partner terapisi giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bireyler, zor ve sıkıntılı dönemlerinden kurtulmak için genel değişime ihtiyaç duyar. Terapistler aile üyelerinin birbirlerine yardımcı olabilecekleri olumlu yollar bulmalarına yardımcı olur. Her bireyin problemi, aile sistemi içinde incelenmektedir. Ankara Aile terapisi nedir böylece özetlenebilir.

Aile ve partnerle yapılan çalışmaların uzun vadeli etkisi büyük önem taşır. Terapiye giren kişiler kendileri ve diğer aile üyeleri üzerine daha ayrıntılı bilgi alır. Bireyler arasındaki yakın ilişkiler desteklenir. Problemlerle başa çıkma becerileri kazanıldığından, sadece o anki durumların çözülmesi değil, gelecekte karşılaşılabilecek zor durumlarla başa çıkabilme yeteneği de artar.

Aile Terapisi İçin Kimler Başvurabilir?

Özellikle aile ve partner ilişkilerinde sorun yaşayan her birey, bu terapi yönteminden faydalanabilir. Aile ve partner terapisi, geniş bir kullanım alanına sahiptir ve tüm psikiyatrik/psikolojik bozukluklarla birlikte kullanılabilir. Aile terapisi kimlere yapılır şöyle özetlenebilir:

 • Partner ilişkileri
 • Evlilik sorunları
 • Boşanma
 • Çocuk, genç ve yetişkin ruh sağlığı
 • Çocuk ve gençlerde davranış bozukluğu ve okul problemleri
 • Yeme bozuklukları
 • Alkol, madde kullanımı
 • Kronik fiziksel rahatsızlıklar
 • Yas, kayıp ve travmalar
 • Üvey ebeveyn/çocuk ilişkileri olan ailelere destek
 • Psikoseksüel zorluklar
 • Evlat edinme, üvey ebeveyn/çocuk ilişkileri
 • Kendine zarar verici davranışlar
 • Travma ardından çocuk, genç ve yetişkinlere sağlanan yardımlar
 • Göç eden ailelere destek
 • İş stresi
 • Ekonomik problemler
 • Duygusal istismar, ihmal ve şiddet
 • İş değişikliği ve taşınma gibi aile yaşamında değişiklikler
 • Anksiyete ve depresyonu içeren duygusal bozukluklar
 • Ebeveynlik becerileri

Birçok durumda, diğer psikoterapi yöntemleri ve zaman zaman ilaç tedavisi de kullanılabilir. Bazı durumlarda, aile terapisi yasal olarak önerilir. Örneğin aile mahkemelerinde boşanma davalarında, ilk aşamada aile/çift terapisi önerilebilir.

Ankara Aile Terapisi Nasıl Yapılır?

Aile ve partner terapisi uygulamalarında çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bazı uygulamalarda tüm aile üyeleri aynı oturumda bir araya gelirken, terapist çoğunlukla aile bireylerinden bir ya da ikisini ya da çiftleri bireysel olarak görebilir. Aile terapisi nasıl yapılır böylece açıklanabilir.

Özellikle çocuk odaklı aile terapisi uygulamalarında, bazı durumlarda çocuklar, öğretmenleri, okul rehberlik servisi veya sosyal hizmet uzmanları ile görüşmelere de katılabilir.

Aile terapisi uygulaması duruma bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte genellikle 8 ila 24 seanstan oluşur. Her seansın süresi 50 dakikadır. Bu terapiler genellikle hastanelerde ya da özel muayenehane/merkezlerde gerçekleştirilir. Her seansa tüm aile üyeleri katılmayabilir. Ayrıca, bazı durumlarda seansa iki terapist birlikte katılabilir.

Aile Terapisi Neleri Hedefler?

Aile terapisi amacı ailenin sağlıklı bir biçimde devam etmesini sağlama hedefini gütmektedir. Ayrıca, aile içindeki olası dağılma aşamasında sağlıklı düşünce ve davranış biçimleri belirleyerek, bu zorlu süreçte huzurlu bir ortam sağlamak da amaçlanmaktadır. Bir başka hedef ise ailede yetişen çocukların psikolojik ve duygusal gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli çalışmaları yapmaktır.

Psikoterapinin temel amaçları arasında, kişilerarası ilişkiler ışığında kaygı ve çatışmaların giderilmesi, farkındalığın artırılması ve diğer duygusal gerilimlerle başa çıkma konusunda aile üyeleriyle işbirliği yapılması yer almaktadır. Etkili iletişim kurma ve kullanma, iç ve dış krizlere karşı ailenin direncini artırma, problem çözme yetenekleri ve yöntemlerini gösterme de amaçlar arasında bulunmaktadır. Aile terapisti bir diğer hedefi ise nesiller, kuşaklar ve cinsler arasındaki ilişkileri artırmak ve düzeltmektir.

Ankara Aile Terapisi
Ankara Aile Terapisi

Aile Terapisinin Avantajları Neler?

Bu terapiler çiftlere özel planlandığı için aile terapisi avantajları oldukça fazladır. Bu terapi davranış ve düşünce tarzını saf ve samimi bir şekilde ifade etmeyi sağlamaktadır. Aynı zamanda, kıskançlık, öfke ya da sadakatsizlik gibi sorunların kökenlerini belirleyerek, bu sorunların neden olduğu sonuçları daha etkili bir şekilde aşmayı hedefler.

Aile terapisinin avantajları geniş aileler ve akrabalarla ilişkilerin sağlıklı bir şekilde belirlenmesi, aile içindeki çocukların duygusal ve psikolojik olarak daha güçlü bir şekilde hayata hazırlanması ve yaşamın içindeki stres, ekonomik ya da duygusal problemlerin çözülmesi gibi yaşam gerçekliğinde ortaya çıkar.

Terapi, daha sağlıklı ilişkiler kurmaya yardımcı olur. Temelde, aile üyeleri arasındaki iletişim biçimi ön planda tutulmaktadır. Bu terapide müdahale, ilişkilerdeki rolün anlaşılması üzerine odaklanır, sorunun oluşumunda, devamında veya çözümünde her aile üyesinin katkısı anlamaya çalışılır. Aile içindeki iletişim tarzı ve sevgi ifadeleri değerlendirilir, öfke ve kızgınlıkların veya iletişimsizliklerin altında yatan nedenlere odaklanılarak çözüm sağlanır.

Psikoterapi yalnızca sorunlar ortaya çıktığında uygulanan bir yöntem değildir. Aile bireylerinin birbirleriyle farkındalık geliştirmeleri ve daha sağlıklı ilişkiler kurmaları için de bir fırsattır. Bu sadece eşler arasındaki dinamikleri değil, aynı zamanda kardeşler arasındaki, anne-baba ve çocuk arasındaki, sistemdeki aile büyükleri ve diğer bireyler arasındaki ilişkilerin de ele alınabileceği bir süreçtir.

Aile Terapisi Ne Kadar Sürer?

Aile terapisi ne kadar sürer genel anlamda kişi ve çiftlerin gereksinimlerine göre değişmektedir. Ancak genellikle haftada bir veya iki uygulama şeklinde gerçekleştirilir. Çifte seans 1.5 seans daha uygun olup, bireysel uygulamalar sıklıkla 50 dakikadır.

Terapi ortalama olarak 8 ya da 20 seans arasında değişir. Bunun temel nedeni ailenin ihtiyaçları ve beklentileridir. Genellikle uzun süre devam etmek mümkün değildir.

Aile terapisi ücretleri

Aile terapisi ücretleri her çifte göre değişir. Kaç seans planlandığı, bu esnada nelerin yapıldığı ve ne kadar sürdüğü fiyatlar üzerinde bir etmendir. Genel anlamda kişiler iletişime geçtikten ve gerekli bilgiler alındıktan sonra ortalama fiyatlar da verilebilir. Anila Çelik Psikiyatri merkezimiz ile iletişime geçerek, profesyonel destek alabilirsiniz.