İlişkide Özsaygı Eksikliği

İlişkide Özsaygı Eksikliği
İlişkide Özsaygı Eksikliği

İlişkide Özsaygı Eksikliği, son derece önemli ve ciddi bir durumdur. Kişinin kendine verdiği değer ve saygı olarak tanımlanabilen özsaygı, ilişkiler için de son derece önemlidir. Yüksek özsaygıya sahip kişiler kendilerini değerli ve değerli hissederler. Kendi yeteneklerine ve potansiyellerine güvenirler.

Düşük özsaygıya sahip kişiler ise kendilerini değersiz ve yetersiz hissederler. Kendi yeteneklerine ve potansiyellerine güvenmezler. İlişkilerde özsaygı eksikliği, hem bireysel hem de ilişkisel düzeyde olumsuz etkilere neden olabilmektedir.

Bireysel düzeyde, özsaygı eksikliği yaşayan kişiler, ilişkide kendini ifade etmekte, sınırlarını belirlemekte ve sağlıklı kararlar almakta zorluk çekebilmektedir. İlişkisel düzeyde ise özsaygı eksikliği, çatışmalara, güvensizliklere ve hatta istismara yol açabilmektedir.

Öz Saygı Eksikliği Nedir?

Öz saygı eksikliği nedir? Sorusuna yanıt olarak; Özsaygı eksikliği, bireyin kendi değerine ve yeteneklerine duyduğu güvensizlik, olumsuz bir değerlendirme ve kendini yetersiz hissetme durumudur.

Kişinin kendini olumlu bir şekilde değerlendirebilme, kendi sınırlarını bilmek ve kabul etmek, hatalarıyla yüzleşebilme yeteneği gibi özsaygıyla ilişkilendirilen temel özelliklerin eksik olduğu durumu ifade etmektedir.

Özsaygı eksikliği, çeşitli faktörlere bağlı olarak gelişebilmektedir. Örneğin olumsuz yaşam deneyimleri, eleştirel bir iç ses, aşırı mükemmeliyetçilik veya olumsuz çocukluk deneyimleri gibi etkenler özsaygı eksikliğine neden olabilmektedir.

Özellikle özsaygı eksikliği olan bireyler başkalarının beklentilerine aşırı derecede odaklanabilmekte, eleştirilere aşırı duyarlı olabilmekte ve kendi başarılarını küçümseyebilmektedir. Bu durum da kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilmekte ve genel psikolojik sağlığını zayıflatabilmektedir.

Özsaygı Eksikliği Belirtileri

İlişkilerde özsaygı eksikliği çeşitli belirtilerle kendisini gösterebilmektedir. Özellikle bu eksikliğin dozajı ve ilişkiye yansıma şekli belirtileri daha da çeşitlendirebilmektedir. Genel olarak hem bireysel hem de ilişkisel düzeyde olumsuz etkilere neden olmaktadır.

İlişkide özsaygı eksikliği yaşayan kişilerde en çok görülen özsaygı eksikliği belirtileri arasında şunlar yer almaktadır.

 • Kendilerinin hatalarını ve kusurlarını sürekli olarak vurgulama eğilimindedirler. Kendilerine karşı çok eleştirel ve yargılayıcıdırlar.
 • Kendilerini değerli hissetmek için başkalarının onayını almaya ihtiyaç duyarlar. Başkalarının veya sevgililerinin görüşlerini ve düşüncelerini kendilerinden daha fazla önemserler.
 • Kendi ihtiyaçlarını ve sınırlarını başkalarının ihtiyaçlarına göre şekillendirme eğilimindedirler. Başkalarının isteklerine karşı koymakta ve kendi isteklerini ifade etmekte zorlanırlar.
 • Başarısız olma korkusuyla yeni şeyler denemekten ve risk almaktan kaçınırlar. Kendi yeteneklerine ve potansiyellerine güvenmezler.
 • Başkalarının beklentilerine aşırı uyum sağlama eğilimindedirler. Kendi istek ve ihtiyaçlarına göre yaşamaktan ziyade başkalarının beklentilerini karşılamaya odaklanırlar.
 • Kendilerini değersiz ve yetersiz hissederler. Kendilerini başkalarıyla kıyaslayarak kendilerini eksik ve yetersiz görürler.

Tüm bu belirtilerden birkaçını kendinizde gözlemliyorsanız ilişkide özsaygı eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. Bu durumda özsaygınızı geliştirmek için adımlar atmanız önemlidir.

İlişkide Özsaygı Eksikliği
İlişkide Özsaygı Eksikliği

Öz Saygı Nasıl Kazanılır?

Özsaygı, kişinin kendine karşı olumlu bir bakış açısı geliştirmesi ve kendini değerli hissetmesi olarak tanımlanabilmektedir. Özsaygısı yüksek olan kişiler, kendilerini kabul ederler, güçlü ve zayıf yönlerini bilirler, hatalarından ders çıkarırlar ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

İlişkilerde özsaygı, sağlıklı ve mutlu bir birliktelik için önemli bir rol oynamaktadır. Özsaygısı yüksek olan kişiler, ilişkilerinde daha özgüvenli ve kararlıdırlar. Kendilerine ve değerlerine inanırlar ve karşı tarafa saygılı davranırlar.

Özellikle bu da ilişkilerin daha sağlıklı ve dengeli olmasını sağlar. Öz saygı nasıl kazanılır? Sorusu da özellikle ö saygı problemi yaşayan ve ilişkisine de bu durum yansıyan kişiler tarafından oldukça merak edilmektedir. İlişkide özsaygıyı geliştirmek için atabileceğiniz bazı adımlar şunlardır.

 • Güçlü ve zayıf yönlerinizi, ilgi alanlarınızı ve değerlerinizi keşfedin. Kendinizi neyin mutlu ettiğini ve neyin mutlu etmediğini öğrenin.
 • Kendinize karşı olumlu ve destekleyici bir şekilde konuşun. Hatalarınızın sizi tanımlamadığını ve her zaman öğrenebileceğinizi unutmayın.
 • Kendi ihtiyaçlarınıza ve isteklerinize saygı gösterin. Başkalarının sizi suistimal etmesine izin vermeyin.
 • Fiziksel ve duygusal sağlığınıza özen gösterin. Düzenli egzersiz yapın, sağlıklı beslenin ve yeterince uyuyun.
 • Sizi seven ve destekleyen insanlarla vakit geçirin. Bu insanlar, öz saygınızı geliştirmenize yardımcı olabilirler.

Öz Saygı Eksikliği Zamanla Neye Yol Açar?

Öz saygı eksikliği zamanla neye yol açar? Sorusu merak edilen önemli sorulardan biridir. Yüksek öz saygıya sahip kişiler yeteneklerine ve değerlerine güvenirler. Kendilerini olduğu gibi kabul ederler ve başkalarının onayını aramak için kendilerini zorlamazlar.

Düşük öz saygıya sahip kişiler ise tam tersine, kendilerini değersiz ve yetersiz hissederler. Kendilerini eleştirirler ve başkalarının onayını ararlar. Öz saygı ilişkiler üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir. Yüksek öz saygıya sahip kişilerin sağlıklı ve tatmin edici ilişkiler kurma olasılıkları daha yüksektir.

Kendilerini olduğu gibi kabul ettikleri için partnerlerinden de aynı şekilde kabul görmeyi beklerler. Sınırlarını belirlemekte ve kendi ihtiyaç ve isteklerini ifade etmekte zorlanmazlar. Öte yandan düşük öz saygıya sahip kişiler, ilişkilerde genellikle sorun yaşarlar.

Kendilerini değersiz hissettikleri için, partnerlerinden de aynı şekilde davranmalarını bekleyebilirler. Sınırlarını belirlemekte ve kendi ihtiyaç ve isteklerini ifade etmekte zorlanırlar. Özellikle bu da ilişkilerde çatışmalara ve sorunlara yol açabilir. Ankara İlişki Danışmanlığı, bu noktada destek vermektedir.

Kısacası özsaygı eksikliği zamanla neye yol açar? Sorusuna yanıt olarak; Öz saygı eksikliğinin ilişkilerde yol açabileceği bazı olumsuz sonuçlar şunlardır.

 • Düşük öz saygıya sahip kişiler kendilerine kötü davranan kişileri çekmeye eğilimlidirler. Kendilerini değersiz hissettikleri içindir. Kendilerine değer veren ve onları önemseyen kişileri görmezden gelebilirler.
 • Düşük öz saygıya sahip kişiler partnerlerini kontrol etmek ve onları kendi isteklerine göre yönlendirmek için manipülasyona başvurabilirler. Kendilerini değerli hissettirmek için bir yoldur.
 • Düşük öz saygıya sahip kişiler ilişkilerde başarısız oldukları için yalnızlık hissetme eğilimindedir. Kendilerine güvenemedikleri için başkalarıyla yakın ilişkiler kurma konusunda zorlanırlar.
 • Düşük öz saygıya sahip kişiler kendilerini iyi hissetmek için sağlıksız davranışlara başvurabilirler. Örneğin, aşırı yemek, alkol veya uyuşturucu tüketebilirler.

Özsaygı Eksikliği Zamanla Hangi İletişim Şeklinin Doğmasına Yol Açar?

Özsaygı eksikliği, bir bireyin kendi değerine ve yeteneklerine olan güvensizliğiyle ilişkilidir ve bu durum zamanla bireyin diğer insanlarla olan iletişimini önemli ölçüde etkileyebilir. Özsaygı eksikliği zamanla hangi iletişim şeklinin doğmasına yol açar? Sorusu da bu noktada önemlidir.

Özsaygı eksikliği yaşayan kişilerde ortaya çıkan iletişim şekilleri arasında belirgin örnekler şunlardır.

 • Özsaygı eksikliği bireyin kendine güvensiz hissetmesine neden olabilir. Bu durumda birey genellikle çekingenlik ve içe kapanıklık gösterebilir. Sosyal ortamlarda aktif olmaktan kaçınabilir, kendini ifade etmekte zorlanabilir ve yeni ilişkilere girmekte çekimser davranabilir.
 • Özsaygı eksikliği yaşayan bireyler, başkalarının eleştirilerine aşırı duyarlı olabilirler. Eleştiri, onlar için kişisel bir saldırı gibi algılanabilir. Bu durum sağlıklı iletişimi engelleyebilir ve kişinin geri bildirimleri olumlu bir şekilde işlemesini zorlaştırabilir.
 • Özsaygı eksikliği olan bireyler sürekli başkalarından onay arayabilirler. Bu durum ilişkilerde bağımlılık yaratabilir ve sürekli olarak dışsal onayı arama ihtiyacı, kişinin kendi içsel güven kaynaklarını geliştirmesini engelleyebilir.
 • Özsaygı eksikliği, kişinin iletişim becerilerine olan güvensizliği artırabilir. Birey, konuşma veya ifade yeteneklerinin yetersiz olduğunu düşünebilir. Bu durum etkili bir iletişim kurma konusundaki engelleri artırabilir.
 • Özsaygı eksikliği, bireyin konfrontasyondan kaçınmasına yol açabilir. Zorlu konuşmalardan veya duygusal açıdan yoğun iletişimden kaçınma eğiliminde olabilirler. Bu da ilişkilerde derinlikten yoksun iletişim şekillerine neden olabilir.

Similar Posts